Personvernerklæring kontakter/kunder

Informasjon om behandling av personopplysninger

Behandling av personopplysninger

Broen Rørservice AS, org 998088763, behandler følgende personopplysninger om våre kontakter:

 • kontaktinformasjon
 • e-post
 • kontonummer og betalingshistorikk
 • informasjon ifm prosjekt

Som behandlingsansvarlig har vi plikt til å informere deg om denne behandlingen.

Daglig leder kan kontaktes ved spørsmål eller innsigelser mot behandling.

Grunnlag

Broen Rørservice AS behandler kun personopplysninger der det er lovlig grunnlag.

 • Opplysninger om våre kontakter behandles enten som følge av interesseavveiing, rettslig krav eller for å oppfylle en avtale vi har inngått med deg (f.eks oppdragsavtale, kontrakt, eller skriftlig akseptert tilbud).
 • Ved en interesseavveiing har vi gjort en vurdering av at din interesse av behandlingen er større enn risikoen for at ditt personvern blir krenket.

Rettigheter

 • Du har rett til å motsi behandling og be om begrensning av personopplysninger som vi behandler. Der opplysningene hentes inn av rettslig grunn eller avtale (f.eks for å sende faktura) kan konsekvensen av behandlingsmotsigelse være at vi ikke kan oppfylle våre plikter i avtalen vi har inngått med deg.
 • Du har rett til å be om innsyn i våre opplysninger om deg, samt be oss rette opp opplysninger som ikke er korrekt.
 • Om du mener at vi har behandlet dine personopplysninger ulovlig, har du rett til å klage til en tilsynsmyndighet, Datatilsynet.

Mottaker av personvernopplysninger

 • Dine personopplysninger blir kun brukt internt i foretaket og blir ikke delt med andre.
 • Personopplysninger som lagres i våre IT-systemer vil være tilgjengelig i IT leverandørens database (Databehandler).
 • Vi har inngått databehandleravtale med våre IT-leverandører for å sikre at personopplysninger håndteres lovlig iht. gjeldende personvernlovgivning.